Članice SOD-a su sve kreditne institucije koje su od Hrvatske narodne banke (HNB) dobile odobrenje za rad i podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici.

Sukladno Zakonu o osiguranju depozita svaka kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad i podružnice te kreditne institucije u drugoj državi članici obvezna je uključiti se u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj.

Popis kreditnih institucija - članica Sustava Osiguranja Depozita:

 1. ADDIKO BANK d.d., Zagreb
 2. AGRAM BANKA d.d.,Zagreb
 3. BANKA KOVANICA d.d., Varaždin
 4. CROATIA BANKA d.d., Zagreb
 5. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka
 6. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb
 7. IMEX BANKA d.d., Split
 8. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., Umag
 9. J&T BANKA d.d., Varaždin
 10. KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac
 11. KENTBANK d.d., Zagreb
 12. OTP BANKA HRVATSKA d.d., Split
 13. PARTNER BANKA d.d., Zagreb
 14. PODRAVSKA BANKA d.d., Koprivnica
 15. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb
 16. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb
 17. SAMOBORSKA BANKA d.d., Samobor
 18. SBERBANK d.d., Zagreb
 19. SLATINSKA BANKA d.d., Slatina
 20. ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb
 21. HPB STAMBENA ŠTEDIONICA d.d., Zagreb
 22. PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA d.d., Zagreb
 23. RAIFFEISEN STAMBENA ŠTEDIONICA d.d., Zagreb
 24. WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA d.d., Zagreb
 25. INTERNET MOBILE BANK d.d. Križevci - u likvidaciji
 26. INVESTICIJSKO-KOMERCIJALNA ŠTEDIONICA d.d. - u likvidaciji
 27. OBRTNIČKA ŠTEDNA BANKA d.d. - u prisilnoj likvidaciji
 28. PRIMORSKA BANKA d.d. - u likvidaciji
 29. ŠTEDBANKA d.d. - u likvidaciji