Članice SOD-a su sve kreditne institucije koje su od Hrvatske narodne banke (HNB) dobile odobrenje za rad i podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici.

Sukladno Zakonu o osiguranju depozita svaka kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad i podružnice te kreditne institucije u drugoj državi članici obvezna je uključiti se u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj.

Popis kreditnih institucija - članica Sustava Osiguranja Depozita:

 1. ADDIKO BANK d.d., Zagreb
 2. AGRAM BANKA d.d.,Zagreb
 3. BANKA KOVANICA d.d., Varaždin
 4. CROATIA BANKA d.d., Zagreb
 5. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka
 6. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb
 7. IMEX BANKA d.d., Split
 8. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., Umag
 9. JADRANSKA BANKA d.d., Šibenik
 10. J&T BANKA d.d., Varaždin
 11. KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac
 12. KENTBANK d.d., Zagreb
 13. OTP BANKA HRVATSKA d.d., Split
 14. PARTNER BANKA d.d., Zagreb
 15. PODRAVSKA BANKA d.d., Koprivnica
 16. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb
 17. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb
 18. SAMOBORSKA BANKA d.d., Samobor
 19. SBERBANK d.d., Zagreb
 20. SLATINSKA BANKA d.d., Slatina
 21. ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb
 22. HPB STAMBENA ŠTEDIONICA d.d., Zagreb
 23. PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA d.d., Zagreb
 24. RAIFFEISEN STAMBENA ŠTEDIONICA d.d., Zagreb
 25. WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA d.d., Zagreb
 26. INTERNET MOBILE BANK d.d. Križevci - u likvidaciji
 27. INVESTICIJSKO-KOMERCIJALNA ŠTEDIONICA d.d. - u likvidaciji
 28. OBRTNIČKA ŠTEDNA BANKA d.d. - u prisilnoj likvidaciji
 29. PRIMORSKA BANKA d.d. - u likvidaciji
 30. ŠTEDBANKA d.d. - u likvidaciji