Odbor za odnose sa javnošću EFDI održan 29. studenog 2019.g. u Parizu

Odbor za odnose sa javnošću EFDI održan 29. studenog 2019.g. u Parizu

Dana 29.11.2019.g. u organizaciji francuskog Fonda za osiguranje depozita i rezoluciju (dalje: FGDR) u Parizu je održan redovni sastanak Odbora za odnose sa javnošću EFDI na kojoj je sudjelovala predstavnica Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, direktorica za osiguranje depozita Arlena Štulić zajedno sa ostalim predstavnicima članica Europskog udruženja za osiguranje depozita (EFDI):

- Sylvie Godron-Derozieres, Tania Badea-Nirin, Marine Brechaire, Magalie Boucheton, Marion Delpuech, FGDR, Republika Francuska

- Silje Bakken, Bankenes sikringsfond / The Norwegian Banks' Guarantee Fund, Kraljevina Norveška

- Suzette Browne, FSCS, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije

- Kralja Chesmadjiska, Borsche Hdjiev, Deposit Insurance Fund, Republika Sjeverna Makedonija

- Stefana Drianovska, Deposit Insurance Fund, Bugarska

- Jouni Flink, Financial Stability Authority, Finska

- Snežana Ivanović, Fond za zaštitu depozita, Crna Gora

- Renata Kadlecova, Zuzana Sucha, Financial Market Guarantee System, Češka Republika

- Mendaly Ries, FGDL, Luksemburg

- Isabelle Roesch, Eisuisse, Deposit Insurance, Švicarska

- Cornelia Schulz, BVR, Savezna Republika Njemačka

- Sylvia Szabo, EFDI, Mađarska