Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka osnovana je 24. svibnja 1994. godine Zakonom o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (NN 44/94, 79/98, 19/99, 35/00 i 60/04). Agencija je osnovana kao samostalna pravna osoba, a njezin osnivač je Republika Hrvatska.

Osnovna funkcija Agencije je zaštita deponenata od gubitka depozita u slučaju propasti kreditne institucije.

Agencija štiti deponente u svim kreditnim institucijama koje su od Hrvatske narodne banke (HNB) dobile odobrenje za rad i podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici prema odredbama Zakona o osiguranju depozita (NN 82/15).

Sukladno odredbama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine broj 19/15) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka je i ovlašteno sanacijsko tijelo za izvršavanje ovlasti za sanaciju i primjenu sanacijskih instrumenata u RH za kreditne institucije i investicijska društava.

Naša je misija čuvati povjerenje u financijski sustav, zaštititi građane i gospodarstvo te pružiti podršku kreditnim institucijama u osiguranju stabilnog i dugoročnog poslovanja.